• Jadhav Siddhesh Deepak Archana (Std-I)
  • Narewade Avantika Vithal Shaileja (STD : III)
  • Phadale Sairaj Mahesh Neeta (STD : V)
  • Gupta Dhruv Manoj Yamnotri (Std-VI)
  • Tayade Harsh Sunil Jyoti (Std-VI)
  • Khan Mohammed Amish Mohammed Rashid Saeeda Khatoon (STD : VII)
  • Khan Asif Haddish Shabunnisha (STD : X)

Announcements